Curso superior de Intervención Policial en Violencia de género

Código:

221266

Fecha de inscripción:

17/09/2022 - 27/09/2022

Numero de la edición:

1

Horas lectivas:

100

Plazas:

35

Modalidad:

En liña co exame presencial

Fecha Inicio - Fin:

01/10/2022 - 15/12/2022

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Ubicación:

AGASP

Contenido:

CURSO 1.- CONCEPTUALIZACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO (15 horas):
Módulo I.- Entendendo o fenómeno da violencia de xénero (10 horas)
• A igualdade efectiva de mulleres e homes
• Principios básicos da igualdade
• A dinámica da violencia de xénero
• Tipos de violencia de xénero
• Factores de risco para a violencia de xénero
Módulo II.- Delitos no ámbito da violencia de xénero (5 horas)
• Conceptos
• Condutas delituosas
• Suxeitos activos e pasivos
• Penas accesorias
• Agravantes
CURSO 2.- 1ª ACTUACIÓN POLICIAL ANTE UN SUPOSTO DE VIOLENCIA DE XÉNERO (15 h.):
Módulo I.- Protocolo cero (10 horas)
• Xustificación
• Información relevante
• Primeiras medidas
• En ausencia de denuncia
• Instrución 5/2021
• Guía de actuación
• Guía de indicadores
Módulo II.- Primeira intervención policial-asistencial (5 horas)
• Asistencia da vítima
• Detención do autor
• Achega de probas ou indicios
• Comparecencia dos axentes
• Colaboración na protección dás vítimas
CURSO 3.- ACTUACIÓN COAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO (15 horas):
Módulo I.- Interacción coas mulleres vítimas (5 horas)
• Habilidades de intervención con vítimas de violencia de xénero.
• Dificultades e aspectos a ter en conta.
• Intervención en crise.
• Entrevista coa vítima.

Módulo II.- Dereitos das mulleres vítimas (5 horas)
• Nos Servizos Sociais
• No momento de denúnciaa
• Atención á menores
• Acta de dereitos da vítima
Módulo III.- A protección policial das vítimas (5 horas)
• Inicio da protección
• Contidos mínimos do Atestado
• A orde de protección
• O camiño xudicial da denuncia
• Breve referencia ao Sistema Vioxen
• Medidas policiais de protección
• Plan de Seguridade Personalizado
CURSO 4.- INTERVENCIÓN CO MALTRATADOR (15 horas):
Módulo I e II.- Interacción co home maltratador (10 horas)
• Por que hai homes que maltratan?
• Características dos agresores de parella.
• Tipoloxías de agresores de parella, características e risco.
• Habilidades de interacción co maltratador.
Módulo II.- Intervención policial co maltratador (5 horas)
• O Autor no Sistema Viogen
• Indicadores de risco referidos ao agresor
• Outro instrumento de predición: a Escala EPV-R
• Cuestionario-Entrevista co maltratador

CURSO 5.- INTERVENCIÓN DIFERIDA EN VIOLENCIA DE XÉNERO DIXITAL (15 horas):
• Aproximación á violencia de xénero dixital
• Delitos neste ámbito
• Mención especial aos adolescentes
• Entendendo a tecnoloxía
• Problema probatorio e/o autoría (evidencias)
CURSO

Destinatarios:

- Corpo da Garda Civil
- Corpo Nacional de Policía
- Corpos de Policía Local
- Ude. CNP adscrita a C.A.Galicia