Seguridad ciudadana: práctica operativa

Código:

211324

Fecha de inscripción:

25/09/2021 - 14/10/2021

Numero de la edición:

1

Horas lectivas:

8

Plazas:

15

Modalidad:

Presencial

Fecha Inicio - Fin:

13/12/2021 - 13/12/2021

Lugar:

Estrada, A (Pontevedra)

Ubicación:

AGASP

Aula/local:

Aula 7

Horario:

De 10.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.30 horas

Objetivos:

Os obxectivos deste curso de APLICACIÓN PRÁCTICA DÁ LEI DE SEGURIDADE CIDADÁ é actualizar os conceptos da propia seguridade cidadá, así como o seu marco xurídico, xurisprudencia e casuística. Tentarase ampliar a especialización policial nesta materia, introducindo as últimas reformas lexislativas e introducindo aspectos formais sobre o procedemento sancionador. Á súa vez tratarase o establecemento de dispositivos operativos na vía pública, a actuación policial en vehículos ou aspectos da Intervención Operativa Policial que se presentan no desenvolvemento habitual dos servizos propios das Forzas e Corpos de Seguridade.

Contenido:

- Ley orgánica 4/2015 daprotección de la seguridad ciudadana marco xúridico, jurisprudencia y casuística.
- Procedimiento sancionador. Actas y denuncias.
- Intervención gradual y uso legal de la fuerza.
- Dialogo policial, técnicas dinámicas de control y uso de medios en el letales.
- Identificaciones, registros corporales externos y engrilletamentos.
- Actuación policial en vehículos. Aproximación, posicionamiento, identificación, registro y técnicas de extracción

Destinatarios:

- Corpos de Policía Local