RESOLUCIÓN de 19 de decembro de 2018, do Tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, turno de acceso libre, pola que se dá publicidade a diversos acordos

Año: 
2018
Destinatario: 
Policía local
Tipo de listado: 
Resolución do tribunal