Relación provisional de persoas admitidas do proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda libre