Relación definitiva de admitidos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Cuerpo: 

A Academia Galega de Seguridade Pública publicóu no DOG do martes 19 de febreiro de 2019 a relación provisional de excluídos/as ás probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

Convocase aos/ás aspirantes que figuran na listaxe de admitidos para a realización das probas, que terán lugar o vindeiro día 23 de febreiro, na sede da Academia Galega de Seguridade Pública, sita na Avda. Da Cultura, s/n. A Estrada.

Proba de coñecementos:

Ás 12:00 h.

Proba psicolóxica:

Ás 13:30 h.

Os aspirantes deberán ir provistos de DNI ou documento acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como bolígrafo de cor azul.

Año: 
2019
Destinatario: 
Control de acceso
Tipo de listado: 
Lista definitiva de admitidos
Tipo de convocatoria: 
Obtención