Relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas

Cuerpo: 

Listaxe de persoal declarado APTO nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, convocadas pola Resolución do 20 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 3 de maio).

Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 20 de abril de 2018 (DOG núm. 85, do 3 de maio), xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

APELIDOS E NOME

Abad Vázquez, María Jose

Abal Diego, David

Abellan Saenz del Castillo, Ander

Arias López, Ivan

Barros Meis, Salvador

Blanco Rumbo, Juan Manuel

Boquete Rodríguez, José Manuel

Bures Soto, Ramón

Cabanas Lareo, David

Camiña Souto, Yago

Campos Martínez, Pedro

Carrera Matías, Isabel

Castro García, Denis

Conde Ferreira, Patricia

Costas Monteiro, Iago

Crispín Riveiro, Antía

Diez Fernández, Pablo

Feal Blanco, Aitana

Fernández Gómez, Adrian

Fernández Pacio, Alfonso

Fernández Pazos, Angel Joaquín

Fernández Pereira, Jonatan

Ferreira Vila, Carlos

Fortes Dias, Joao Bernardo

Fraga Lavia, Kenneth

Gómez Sousa, Manuel

Gómez-Ulla Fojo, Carlos

González Izard, Pablo

González Lozano, Javier

González Trasancos, Juan Carlos

González Tuñas, Salvador Manuel

Guerreiro Pantaleón, Ana

Insagaray Olivera, Sebastian

Jamardo Rodríguez, Esteban

Lage Filgueira, Roberto

Laíño Romero, Raquel

Lamas Dávila, Cesar

Lamas España, Yolanda

Letcher Dakudzi, Christopher

López Alvarez, José Luis

López Fernández, Pablo

Losada Menacho, Jonathan

Manteca Ramos, Carlos

Maradin , Ionel Cristi

Mariño Docampo, José

Martínez Patiño, Sol Sergio

Moliner Veiga, Manuel Andres

Monasterio Portela, Ramon

Mouris Penido, Pablo

Mulero Garcia, Natan

Novas Paulos, Iván

Parada Romero, Boris Hugo

Pérez Garcia, Ruben

Pérez Rios, Fernando Jose

Pérez Viejo, Pablo

Pesqueira Méndez, Rosa María

Pino Suárez, Oscar

Pintor March, Gabriel

Prada Gutiérrez, Juan

Prol Hernández, Victorino

Rego Payo, Ivan

Rey Botana, Abel

Reyes Díaz, Marcial

Riera Permuy, Laura Beatriz

Rivera Fernandez, Francisco Ramón

Rivera Martínez, Raúl

Rivera Piñeiro, Jesús

Rodríguez Sánchez, Beatriz

Romero Abal, Yolanda

Rosendo Iglesias, Fernando

Rubianes Meléndez, Dionisio

Sangiovanni Lorenzo, Joaquín

Somoza Sampedro, Alejandro

Sorga Souto, Manuel

Trapote González, Maria Blanca

Ucha Fernández, Simon

Valera Perea, Santiago

Varela Marrozos, Beatriz

Vázquez Díaz, Miguel

Vázquez Fernández, Tania

Viéitez Lorenzo, Ricardo

Año: 
2018
Destinatario: 
Control de acceso
Tipo de listado: 
Lista de aprobados
Tipo de convocatoria: 
Obtención