Portas de chamamento para o desenvolvemento do 1ª exercicio do proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda libre. Porta 1

Año: 
2018
Destinatario: 
Policía local
Tipo de listado: 
Resolución do tribunal
Fichero: