Valoración provisional dos méritos das persoas admitidas ao proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local, categoría de policía, quenda de concurso

martes, 19 Outubro, 2021

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2021 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso convocado pola Orde do 8 de xullo de 2020 (DOG núm. 137, do 10 de xullo), pola que se publica a listaxe provisional de méritos das persoas admitidas na quenda de concurso.