RESOLUCIÓN  pola que se fai pública a baremación provisional do proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía

Baremación provisional
venres, 8 Setembro, 2023

Resolución do Tribunal designado pola Orde do 27 de xullo de 2023 (DOG núm. 148, do 4 de agosto de 2023), que cualifica o proceso de mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado mediante a Orde do 19 de abril (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se fai pública a baremación provisional do proceso de provisión por mobilidade de 22 prazas dos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, subgrupo C1, con indicación da puntuación obtida por cada aspirante