Resolución do Tribunal : persoas aprobadas e listaxe de reserva

PR461C: Resolución do proceso
venres, 17 Febreiro, 2023

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 187 de 30 de setembro),  que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial,  convocados pola Orde do 26 de xullo de 2022 (DOG núm. 156 do 18/08/2022)