RESOLUCIÓN do tribunal designado pola Resolución do 19.10.2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo de acceso por promoción interna e mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

Data de desenvolvemento do 1º e 2º exercicio do proceso de acceso por promoción interna
xoves, 9 Novembro, 2023

RESOLUCIÓN do tribunal designado pola Resolución do 19 de outubro de 2023 (DOG núm. 207 de 31 de outubro), que deberá cualificar o proceso selectivo de acceso por promoción interna e mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, convocados pola Orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 156 do 18.08.2022).