Resolución do 9.11.2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía

Datas de desenvolvemento do 3º exercicio (probas de aptitude física)
xoves, 9 Novembro, 2023

Resolución do 9 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo de acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se fan públicas as datas de realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física).

A listaxe de aspirantes convocados á realización do terceiro exercicio (probas de aptitude física) pode consultarse no seguinte anexo: