RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso por oposición libre a unha praza de vixiante municipal no concello de Rábade