Resolución do 5 de decembro pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector

PR461J: Definitiva de excluídos
mércores, 14 Decembro, 2022

Resolución do 5 de decembro pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector(código de procedemento PR461J).