Resolución do 3.11.2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, pola que se apraza á realización do terceiro exercicio

Aprazamento do desenvolvemento do terceiro exercicio, correspondente as probas de aptitude física.
venres, 3 Novembro, 2023

Resolución do 3 de novembro de 2023 do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o acceso por oposición libre nos corpos da policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía, convocado pola orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), pola que se apraza a realización do terceiro exercicio, correspondente as probas de aptitude física.