Resolución do 30/04/2021 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade

Cualificacións 1º exercicio. Data 2ª exercicio. Cuestionarios e plantillas respostas correctas
venres, 30 Abril, 2021

Resolución do 30/04/2021 do tribunal designado pola Orde do 31/03/2021, que deberá cualificar o proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade, pola que se publica como Anexo I a esta resolución,  a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no primeiro exercicio por orde decrecente de puntuación:

Para consultar ou descargar os cuestionarios e a plantilla de respostas correctas do 1º exercicio prema nos seguintes enlaces: