RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se publican as cualificacións obtidas no 1º exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

Formulario, plantilla de respostas e cualificacións da 1ª proba. Data, hora e lugar da 2ª proba
luns, 27 Setembro, 2021

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021

 

Formulario da primeira proba 

Plantilla de respostas da primeira proba 

Resolución do 27 de setembro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no primeiro exercicio