RESOLUCIÓN do 26.01.2022 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Listaxe de cualificacións do 5º exercicio (recoñecemento médico)
mércores, 26 Xaneiro, 2022

Resolución do 26 de xaneiro de 2022 do Tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm. 127 do 6 de xullo) pola que se lle da publicidade a diversos acordos