Resolución do 20.10.2023 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

PR461H: Listaxe definitiva de persoas excluídas
luns, 30 Outubro, 2023

Resolución do 20 de outubro de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de  oficial (código de procedemento PR461H).