Resolución do 19 de outubro de 2023 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nunha praza de vixilante municipal no Concello de Rábade