RESOLUCIÓN do 17.12.2021 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Cualificacións 4ª exercicio (probas psicotécnicas)
venres, 17 Decembro, 2021

Resolución do 17 de decembro de 2021 do Tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm. 127 do 6 de xullo) pola que se Ile da publicidade a diversos acordos