RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021 pola que se anuncia a data, hora e lugar de desenvolvemento do primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

Data, hora e lugar do primeiro exercicio
xoves, 16 Setembro, 2021

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2021 pola que se anuncia a data, hora e lugar de desenvolvemento do primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021