RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publican as cualificacións definitivas obtidas no 2º exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial

venres, 15 Outubro, 2021

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións definitivas obtidas no segundo exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021.

Resolución do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións definitivas obtidas no segundo exercicio