RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe do persoal que superou o proceso selectivo para o acceso á categoría de oficial pola quenda de mobilidade