RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aprobadas e a listaxe de reserva do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicai, escala básica, categoría de oficial

Quenda de acceso por promoción interna
venres, 15 Outubro, 2021

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aprobadas e a listaxe de reserva do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quenda de acceso por promoción interna, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021.

 

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aprobadas e a listaxe de reserva do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicai, escala básica, categoría de oficial