Resolución do 15 de outubro da Dirección Xeral da AGASP pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de mobilidade e promoción interna, do proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial

venres, 15 Outubro, 2021

Resolución do 15 de outubro da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de mobilidade e promoción interna, do proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial, convocado por Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm. 126 do 05/07/2021).

 

Resolución do 15 de outubro da Dirección Xeral da AGASP pola que se fai publica a adxudicación de prazas da quenda de mobilidade e promoción interna, do proceso selectivo para o acceso nos corpos de policía local, escala básica, categoría de oficial