RESOLUCIÓN do 14.12.2021 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Listaxe definitiva de persoas declaradas aptas na 3ª proba e convocatoria da 4ª proba
martes, 14 Decembro, 2021

Resolución do 14 de decembro de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm. 127 do 6 de xullo), pola que se fai público o listado definitivo de persoas declaradas aptas na terceira proba, se publican os resultados definitivos acadados na terceira proba e se convoca ás persoas declaradas aptas para a realización da seguinte proba.