Resolución do 11/05/2021 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade 

Cualificacións definitivas 1ª proba. Listaxe de chamamentos para a realización e lectura da 2ª proba e criterios xerais de corrección da mesma
xoves, 13 Maio, 2021

Resolución do 11/05/2021 do tribunal designado pola Orde do 31/03/2021, que deberá cualificar o proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade, pola que se resolven as alegacións, se publican as cualificacións definitivas da primeira proba, se convoca aos aspirantes á realización e lectura da segunda proba e se publican os criterios xerais de corrección da mesma.