RESOLUCIÓN do 03.01.2022 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal pola que se lle da publicidade a diversos acordos

Listaxe definitiva de cualificacións do 4º exercicio e convocatoria do 5º exercicio (recoñecemento médico)
luns, 3 Xaneiro, 2022

Resolución do 3 de xaneiro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm. 127 do 6 de xullo), pola que se fai pública a listaxe definitiva de cualificacións do cuarto exercicio e se convoca ás persoas declaradas aptas para a realización da seguinte proba