Resolución da Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública pola que se fai pública a adxudicación de prazas do proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021