Resolución 23 dec 2022: cualificacións provisionais terceira proba inspector promoción interna

PR461F: inspector promoción interna
venres, 23 Decembro, 2022

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm. 216 de 14 de novembro),  que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector,  convocados pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 190 do 05/10/2022)

 

Enunciado da proba