PRÓXIMO CURSO DE CONTROL DE ACCESO

luns, 20 Marzo, 2023

A próxima edición do curso de formación para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas será o vindeiro 15 de abril de 2023 en horario de 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 17:30.

 

As solicitudes deberán presentarse no modelo normalizado PR471A.

A listaxe provisional de persoas admitidas será publicada o 3 de abril e as persoas excluidas disporán dun prazo de tres  días hábiles para emendar o motivo de exclusión, non sendo posible a emenda uhna vez transcurrido este prazo (4-10 de abril de 2023).

A listaxe definitiva de persoas admitidas será publicada o 11 de abril de 2023.