Proceso selectivo para o acceso nos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e mobilidade