NOTA INFORMATIVA. Proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quenda de promoción interna