Nota informativa proba de coñecementos auxiliares de policía local

martes, 30 Xuño, 2020

Portas de chamamento para o desenvolvemento do 2ºexercicio (proba de coñecementos), persoal convocado ao 3º exercicio (proba de galego) e nova relación de postos do proceso selectivo unitario de auxiliares de policía local:

1.- Listaxe de persoal convocado para a realización da proba de coñecementos:

2.- Listaxe de persoal convocado para a realización da proba de coñecementos da lingua galega:

3.- Nova relación de postos a cubrir

Desenvolvemento do 2ºexercicio (proba de coñecementos) do proceso selectivo unitario de auxiliares de policía local: 

Data: 1 de xullo de 2020

Hora: 15.00 h.

Lugar: Pavillón nº 2 do recinto feiral de Silleda

*** Os aspirantes deberán ir provistos dun lapis do nº 2 e goma de borrar, e aquelas persoas que teñan que realizar a proba de galego un bolígrafo de cor azul.

*** A proba de galego realizarase unha vez rematada a proba de coñecementos