Nota informativa do tribunal cualificador do proceso selectivo unitario para la provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares da policía local convocado mediante a Orde de 29 de marzo de 2021

venres, 7 Maio, 2021

Nota do tribunal cualificador do proceso selectivo na que se informa sobre o lugar, data, horarios e outros aspectos dos distintos exercicios