Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal

Data e hora de realización do 1º e 2º exercicio
mércores, 13 Outubro, 2021

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021 pola que se aproban e se fan públicas as relacións definitivas de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal (código de procedemento PR461E) e se fai pública a data e hora de realización do primeiro
e segundo exercicio do proceso.

Listaxe definitiva de persoas excluídas no proceso

Listaxe definitiva de persoas admitidas no proceso con indicación da exención da proba de lingua galega

Resolución do 30 de setembro de 2021 do Tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, pola que se anuncia o lugar, a data e a hora do primeiro e segundo exercicio do proceso selectivo