Listaxe PROVISIONAL de persoas admitidas ao curso 211133 "Superior de linguaxe administrativa galega"

xoves, 5 Agosto, 2021

Para figurar na listaxe DEFINITIVA de persoas admitidas do curso superior de linguaxe administrativa galega deberán acreditar que teñen aprobado un destes cursos: o curso medio de linguaxe administrativa galega, o curso medio de linguaxe xurídica galega ou calquera dos cursos equivalentes a estes que se establecen no punto 2.º do artigo 5 da ORDE do 13 xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas.