Listaxe de persoas que resultaron aptas e resultados acadados no primeiro exercicio (probas físicas) do proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local (2021)

Anexo I (persoal apto). Anexo II (resultados acadados). Convocatoria da segunda e terceira proba
domingo, 16 Maio, 2021

Resolución do 16 de maio de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo unitario para cubrir postos de auxiliares de policía local, convocados pola Orde do 29 de marzo de 2021, pola que se fai pública a listaxe de persoas declaradas aptas na primeira proba, se publican os resultados acadados na primeira proba, e se convoca ás persoas declaradas aptas para a realización das seguientes probas.

Para consultar a listaxe de persoal apto no primeiro exercicio (probas físicas) prema no seguinte enlace: anexo I e para consultar os resultados acadados prema neste enlace anexo II

Desenvolvemento da segunda proba (proba de coñecementos) e terceira proba (coñecemento da lingua galega):

Data: 21 de maio de 2021

Hora: 10.00 horas

Lugar: Feira Internacional de Galicia, avda. Recinto Feiral, s/n, 36540 Silleda (Pontevedra)

* Antes da realización da proba farase pública a distribución das persoas aspirantes por porta na web da Agasp.

* Non se habilitará servizo de recollida de dispositivos móviles nin de documentación.