Cuestionarios e cadro de respostas correctas. Proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021

Enunciado da proba de lingua galega. Cuestionarios. Cadro de respostas correctas
xoves, 4 Novembro, 2021

Para visualizar os documentos prema nos seguintes enlaces:

  1. Cuestionario da proba de coñecementos de lingua galega
  2. Cuestionario en galego
  3. Cuestionario en castelán
  4. Cadro de respostas correctas

Concédense dous días para presentar alegacións ás preguntas do cuestionario, a contar desde o día seguinte ao da publicación do cadro de respostas correctas na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública. Para axilizar a súa resolución ponse a disposición dos/as opositores/as o seguinte enderezo de correo electrónico: seleccion.agasp@xunta.gal