Cuestionario da proba de coñecementos e plantilla de respostas correctas. Proceso selectivo unitario auxiliares de policía local (2020)