Cualificacións provisionais da 1ª e 2ª proba do proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal

Cualificacións provisionais da 1ª e 2ª proba. Convocatoria da 3ª proba (probas físicas)
mércores, 10 Novembro, 2021

Resolución do 10 de novembro de 2021, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nas prazas de vixilante municipal, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm. 127 do 6 de xullo), pola que se fai público o acordo do Tribunal pola que se fai público o listado de persoas declaradas aptas na primeira proba, se publican os resultados acadados na primeira prdba e se convoca ás persoas declaradas aptas para a realización das seguintes probas

Para visualizar as cualificacións prema no seguinte enlace: