Cualificacións definitivas terceira proba proceso de acceso por promoción interna categoría inspector

PR461F: Cualificaciones definitivas terceira proba
mércores, 11 Xaneiro, 2023

Resolución do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm. 216 de 14 de novembro),  que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector,  convocados pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 190 do 05/10/2022) pola que se aproban e fan públicas as cualificacións definitivas da terceira proba do proceso.