CRITERIOS DE CORRECCIÓN DA TERCEIRA PROBA DO PROCESO DE ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA NOS CORPOS DA POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA, CATEGORÍA DE OFICIAL, CONVOCADO POLA ORDE DO 26 DE XULLO DE 2022 (DOG NÚM 156 DO 18 DE AGOSTO)

PR461C OFICIALES PROMOCIÓN INTERNA
xoves, 15 Decembro, 2022

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DA TERCEIRA PROBA DO PROCESO DE ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA NOS CORPOS DA POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA, CATEGORÍA DE OFICIAL, CONVOCADO POLA ORDE DO 26 DE XULLO DE 2022 (DOG NÚM 156 DO 18 DE AGOSTO)