CRITERIOS DE CORRECCIÓN DA TERCEIRA PROBA DO PROCESO DE ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA NOS CORPOS DA POLICÍA LOCAL, ESCALA EXECUTIVA, CATEGORÍA DE INSPECTOR, CONVOCADO POLA ORDE DO 21 DE SETEMBRO DE 2022 (DOG NÚM 190 DO 5 DE OUTUBRO)

PR461F INSPECTOR PROMOCIÓN INTERNA CRITERIOS
luns, 19 Decembro, 2022

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DA TERCEIRA PROBA DO PROCESO DE ACCESO POR PROMOCIÓN INTERNA NOS CORPOS DA POLICÍA LOCAL, ESCALA EXECUTIVA, CATEGORÍA DE INSPECTOR, CONVOCADO POLA ORDE DO 21 DE SETEMBRO DE 2022 (DOG NÚM 190 DO 5 DE OUTUBRO)