CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se publican as cualificacións obtidas no 1º exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de PL de Galicia, escala básica, categoría de oficial

Plantilla de respostas modificada
martes, 28 Setembro, 2021

CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no primeiro exercicio do proceso selectivo unitario para o acceso aos corpos de Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de oficial, quendas de acceso por promoción interna e por mobilidade, convocado pola Orde do 23 de xuño de 2021

Plantilla de respostas da primeira proba modificada 

CORRECCIÓN DE ERROS DA RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes coas cualificacións obtidas no primeiro exercicio