Corrección baremación definitiva fase de concurso inspector promoción interna

PR461F Inspector promoción interna: baremación definitiva fase de concurso
mércores, 11 Xaneiro, 2023

Resolución do 11 de xaneiro de 2023 do Tribunal designado pola Resolución do 4 de novembro de 2022 (DOG núm. 216 de 14 de novembro),  que deberá cualificar o proceso de acceso por promoción interna e o proceso de provisión por mobilidade  nos corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector,  convocados pola Orde do 21 de setembro de 2022 (DOG núm. 190 do 05/10/2022) pola que se modifica a baremación definitiva da fase de concurso do proceso de acceso por promoción interna