Convocatoria proceso de acceso por promoción interna categoría inspector (artígo 38.c da Ley de coordinación de policías locais)

martes, 28 Febreiro, 2023

O 28 de febreiro de 2023 o Boletín Oficial do Estado publica o anuncio da convocatoria do proceso selectivo de acceso por promoción interna previsto no artigo 38.c da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais,  nos  corpos da Policía Local de Galicia, escala executiva, categoría de inspector, que inclúe unha praza de inspector no Concello de Vigo

  1. Prazo de presentación de solicitudes: 01/03/2023-28/03/2023 ambos inclusive
  2. Código do procedemento: PR461K
  3. Códigos para aboar as taxas:

Consellería: Presidencia Xustiza e Deportes Código 04

Delegación: Servizos Centrais Código 13

Servizo: Academia Galega de Seguridade Pública Código 19

  1. Importe das taxas: 33.13 € (ver causas de exención ou bonificación na convocatoria)

Teléfonos de contacto: 886 206 109/ 886 206 116/ 886 206 135/ 886 206 127

Correo electrónico de contacto: seleccion.agasp@xunta.gal