Convocatoria proceso de acceso polo sistema de concurso oposición previsto no artigo 38.d da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, no corpo da Policía Local de Xinzo de Limia, escala executiva, categoría de inspector

martes, 28 Febreiro, 2023

O 28 de febreiro de 2023 o Boletín Oficial do Estado publica o anuncio da convocatoria do proceso selectivo de acceso polo sistema de concurso oposición previsto no artigo 38.d da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, no  corpo da Policía Local de Xinzo de Limia, escala executiva, categoría de inspector

  1. Prazo de presentación de solicitudes: 01/03/2023-28/03/2023 ambos inclusive
  2. Código do procedemento: PR461L
  3. Códigos para aboar as taxas:

Consellería: Presidencia Xustiza e Deportes Código 04

Delegación: Servizos Centrais Código 13

Servizo: Academia Galega de Seguridade Pública Código 19

  1. Importe das taxas: 33.13 € (ver causas de exención ou bonificación na convocatoria)

Teléfonos de contacto: 886 206 109/ 886 206 116/ 886 206 135/ 886 206 127

Correo electrónico de contacto: seleccion.agasp@xunta.gal