Convocatoria ao acto de elección de praza do proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, quenda de concurso